POLECAMY

Grupa ludzi, która zajmuje się przede wszystkim muzyką, jak również innymi dziedzinami sztuki, fascynuje ich historia i odtwórstwo historyczne, ale również aspekt edukacyjny. Wszystko to łączą w swoich działaniach w kilku projektach połączonych wspólną nazwą „Percival Schuttenbach”.

PROJEKTY PERCIVAL SCHUTTENBACH:

1. Percival Schuttenbach – Nowa Fala Polskiego Heavy Folku

Nawiązujący do dawnych słowiańskich wierzeń  HEAVY-FOLK! Połączenie folku, muzyki ludowej z metalem i rockiem w bardzo energetyczny i emocjonujący spektakl. W repertuarze znajdują się zarówno stare, słowiańskie pieśni, jak i własne kompozycje, w elektryzujących aranżacjach. Grupa wykorzystuje teksty zarówno ludowych poetów, jak i własne.

Wszystko łączy niepowtarzalny, pogański klimat, duch przedchrześcijańskich bogów i pradawnej tradycji. Jednym z celów projektu jest przekazanie fascynacji naszą najdawniejszą kulturą i historią w niekonwencjonalny, nowoczesny sposób. Moc i agresja metalowych riffów łączy się z brzmieniem autentycznych instrumentów ludowych, śpiewem archaicznym, tworząc nastrój i emocje zdolne przybliżyć te odległe czasy każdemu, kto się wsłucha.

2. Percival Schuttenbach – Rock Patriotyczny

Pieśni patriotyczne w rockowo-metalowej aranżacji oraz własne kompozycje w podobnej konwencji. Nawiązanie do działań takich zespołów jak  Lao Che czy Sabaton. Tu też dominuje chęć zainteresowania historią i kulturą, a także nowoczesnym, otwartym patriotyzmem. Głównym medium jest tu mocna, rock-metalowo-folkowa muzyka i koncertowa energia. Show skierowany w dużym stopniu do młodych odbiorców, z silnym przekazem, głównie edukacyjnym.

3. Percival – Wczesne średniowiecze (projekt rekonstruktorski)

Jest to próba rekonstrukcji kultury i obyczajów, a także instrumentów oraz muzyki ludów słowiańskich i skandynawskich we wczesnym średniowieczu, ze szczególnym naciskiem na wschodnią część tychże. Projekt przygotowany z myślą o wszelkich festiwalach i imprezach historycznych, jako uzupełnienie o muzykę obozowisk, walk wojów, turniejów i tym podobnych atrakcji. Głównie na podstawie wiedzy o instrumentach, jakimi posługiwali się ówcześni artyści, ale również w oparciu o stare, słowiańskie pieśni zachowane tu i ówdzie na terenie środkowowschodniej Europy oraz na ile to możliwe, źródeł archeologicznych i ikonograficznych. Muzyka wykonywana jest na replikach instrumentów istniejących w tamtych czasach, muzycy ubrani są w odpowiadające epoce stroje.

Oprócz samego koncertowania grupa oferuje:

  • obozowisko wczesnośredniowieczne i wystawa instrumentów,
  • pokaz wyrobu instrumentów dawnymi narzędziami i metodami,
  • pokaz wyrobu wczesnośredniowiecznej biżuterii (zapinki podkowiaste),
  • wykład na temat instrumentów jakimi posługuje się zespół

oraz ogólne wprowadzenie w epokę i jej kulturę

  • warsztaty gry i śpiewu.

4. Percival – „Zakazane Piosenki” (projekt rekonstruktorski)

Muzyka z czasów II wojny światowej, Powstania Warszawskiego, partyzantki. Znane pieśni patriotyczne, i nie tylko, w aranżacjach przywodzących na myśl tamte czasy i wydarzenia. Klasyczny skład: akordeon, mandolina i śpiew. Grupa występuje w strojach z epoki.

Chcesz zorganizować koncert zespołu Percival Schuttenbach?  zadzwoń    604 349 905;   728 801 721    lub  napisz:   biuro@agencjaluxart.com