POLECAMY

Muzyczny Teatr Poezji to prowadzony od lat przez Jacka Telus, pod honorowym patronatem MKiDN projekt (Poczet Poetów Polskich), mający na celu popularyzację polskiej poezji współczesnej. W ramach projektu odbywają się koncerty z muzyką Jacka Telus do wierszy wybitnych mistrzów słowa: W. Szymborska, C. Miłosz, J. Tuwim, M. Buczkówna – Jastrun, M. Jastrun, W. Broniewski, T. Nowak, K.I. Gałczyński, Z. Herbert, B. Leśmian.

Zupełnie unikalny jest program przygotowany wspólnie z Romualdem Krieger, pt.”Ballada o polskich poetach żydowskich”

Jacek Telus gościł z koncertami w wielu krajach, nagrane materiały ukazują się w postaci albumów płytowych. Część koncertów ma charakter multimedialny i podczas nich Jackowi Telus towarzyszą często inni, uznani artyści.

Chcesz zorganizować koncert Muzycznego Teatru Poezji ?  zadzwoń    604 349 905;   728 801 721    lub  napisz:   biuro@agencjaluxart.com