POLECAMY

„Magia Pantomimy i Cyrku” jest teatralnym spotkaniem aktorów teatru Nikoli z dziećmi. Udział w takim spotkaniu stwarza dla nich okazję do bezpośredniego kontaktu z sztuką, wprowadza w świat twórczości artystycznej i wpływa na wyobraźnie poprzez ruch ekspresję, mowę ciała aktorów.
Teatr Nikoli, w swej twórczości łączy sztukę pantomimy, cyrku, teatru ruchu oraz elementy wizualizacji, które pozwalają na nawiązanie lepszego kontaktu z dziećmi. Świat dziecka w głównej mierze opiera się na obrazie, ruchu, komunikacji pozawerbalnej, to właśnie tą drogą dzieci zdobywają wiedzę o świecie. Główną ideą, jaka przyświeca „Magii Pantomimy i Cyrku” jest edukacja dzieci poprzez sztukę i zabawę. Program ma charakter interaktywny, umożliwiający dzieciom bezpośredni udział w warsztatach.
Dzieci otrzymują niepowtarzalną szanse bytności z sztuką, kontakt z nią działa na ich percepcję, wzbogaca ich wrażliwość, uczy otwartości i wznieca ciekawość otaczającym światem.

Chcesz zorganizować pokaz teatralny „Magia Pantomimy i cyrku“?  zadzwoń    604 349 905;   728 801 721    lub  napisz:   biuro@agencjaluxart.com