Percival Schuttenbach

Grupa ludzi, która zajmuje się przede wszystkim muzyką, jak również innymi dziedzinami sztuki. Fascynuje ich historia i odtwórstwo historyczne, ale też aspekt edukacyjny. Wszystko to artyści łączą w kilku projektach pod wspólną nazwą „Percival Schuttenbach”.

1. Percival Schuttenbach – Nowa Fala Polskiego Heavy Folku

Nawiązujący do dawnych słowiańskich klimatów heavy folk! Połączenie folku oraz muzyki ludowej z metalem, rockiem, dające bardzo energetyczny, emocjonujący spektakl. W repertuarze znajdują się zarówno stare, słowiańskie pieśni, ale też własne kompozycje w elektryzujących aranżacjach. Grupa wykorzystuje zarówno teksty ludowych poetów, jak i własne.

Wszystko spaja niepowtarzalna aura pradawnych tradycji. Jednym z celów projektu jest przekazanie fascynacji najdawniejszą kulturą, a także historią, w niekonwencjonalny, nowoczesny sposób. Moc, agresja metalowych riffów, w zestawieniu z brzmieniem autentycznych instrumentów ludowych, śpiewem archaicznym, tworzy nastrój zdolny przybliżyć odległe czasy każdemu, kto się wsłucha.

2. Percival Schuttenbach – Rock Patriotyczny

Pieśni patriotyczne w rockowo-metalowej aranżacji oraz własne kompozycje w podobnej konwencji. Nawiązanie do działań takich zespołów jak  Lao Che czy Sabaton. Tu też dominuje chęć zainteresowania historią i kulturą, a także nowoczesnym, otwartym patriotyzmem. Pojawia się mocna, rock-metalowo-folkowa muzyka, jak również koncertowa energia. Show skierowany w dużym stopniu do młodych odbiorców, z silnym przekazem, głównie edukacyjnym.

3. Percival – Wczesne średniowiecze (projekt rekonstruktorski)

Jest to próba rekonstrukcji kultury, obyczajów, a także instrumentów, muzyki ludów słowiańskich czy skandynawskich wczesnego średniowiecza, ze szczególnym naciskiem na wschodnie narody. Projekt przygotowany z myślą o wszelkich festiwalach lub imprezach historycznych, jako uzupełnienie obozowisk, walk wojów, turniejów… Twórcy bazują na wiedzy o instrumentach, jakimi posługiwali się dawni artyści, opierają się na starych słowiańskich pieśniach, a także źródłach archeologicznych, ikonograficznych. Dźwięki wydobywane są z replik instrumentów minionych epok, muzycy ubierają odpowiednie stroje.

Oprócz samego koncertowania, grupa oferuje:
– obozowisko wczesnośredniowieczne i wystawę instrumentów, jak również prezentację ich produkcji dawnymi metodami przy użyciu ówczesnych narzędzi,
– pokaz wyrobu wczesnośredniowiecznej biżuterii (zapinki podkowiaste),
– wykład na temat przyrządów muzycznych, jakimi posługuje się zespół,
– ogólne wprowadzenie w minioną epokę, a także jej kulturę,
– warsztaty gry i śpiewu.

4. Percival – „Zakazane Piosenki” (projekt rekonstruktorski)

Muzyka z czasów II wojny światowej, Powstania Warszawskiego, partyzantki. Znane pieśni patriotyczne i nie tylko, w aranżacjach przywodzących na myśl tamte czasy, wydarzenia. Klasyczny skład: akordeon, mandolina, wokal. Grupa występuje w odpowiednich ubraniach nawiązujących do niedalekiej przeszłości.

Chcesz zorganizować koncert zespołu Percival Schuttenbach ?
zadzwoń:    604 349 905;   728 801 721   lub  napisz:   biuro@agencjaluxart.com

Polecamy:

  • UNIVERSE