„Magia pantomimy i cyrku”

„Magia Pantomimy i Cyrku” jest teatralnym spotkaniem aktorów Teatru Nikoli z dziećmi. Udział w takim programie stwarza milusińskim okazję do bezpośredniego kontaktu ze sztuką, wprowadza ich w świat twórczości artystycznej i wpływa na wyobraźnię poprzez ruch, ekspresję oraz mowę ciała aktorów. Teatr Nikoli w swej twórczości łączy sztukę pantomimy, cyrku, teatru ruchu, jak również elementy wizualizacji, które pozwalają na nawiązanie lepszego kontaktu z najmłodszymi.

Świat dziecka w głównej mierze opiera się na obrazie, ruchu, a także komunikacji pozawerbalnej. To właśnie tą drogą zdobywają one wiedzę o świecie. Główną ideą, jaka przyświeca „Magii Pantomimy i Cyrku”, jest edukacja poprzez sztukę i zabawę. Program ma charakter interaktywny, umożliwiający bezpośredni udział w warsztatach. Uczestnicy otrzymują niepowtarzalną szansę bytności ze sztuką, a kontakt z nią działa na ich percepcję, wzbogaca wrażliwość, uczy otwartości i pobudza ciekawość otaczającego świata.

Chcesz zorganizować pokaz teatralny „Magia pantomimy i cyrku” ?
zadzwoń:    604 349 905;   728 801 721   lub  napisz:   biuro@agencjaluxart.com

Polecamy:

  • UNIVERSE